Home

Projekt Digem zaprezentowany na sympozjum e-STAS

Projekt Digem został zaprezentowany na sympozjum e-STAS w Maladze w Hiszpanii, podczas nieformalnych spotkań uczestników”, dzięki zaproszeniu otrzymanemu od pracowników  Fundacji Cibervoluntarios.
e-STAS to sympozjum  na temat wykorzystania technologii dla akcji społecznych i wychowania obywatelskiego. Miało uzupełniać i kontynuować aktywności Fundacji Cibervoluntarios podjęte na Szczycie Ziemi o Społeczeństwie Informacyjnym (2003-2005), z których jedna zasadnicza kwestia wymaga podkreślenia: praca na rzecz promocji społecznego i cyfrowego włączenia jest kwestią międzynarodową i wymagającą powszechnego partnerstwa.

   

 

Ludzie Digem są Online

Oto my. Jesteśmy wielką drużyną gotową do startu!!!

DigEm na Facebooku

Rozpoczynając upowszechnienie projektu stworzyliśmy stronę na Facebooku nie tylko po to, żeby zbliżyć partnerów, ale też po to, by zachęcać i promować aktywne uczestnictwo różnych ludzi.

Strona internetowa i narzędzie ICT

Strona internetowa projektu i narzędzie ICT są do znalezienia pod adresem: WWW.digem.eu. Przez 2 tygodnie będą testowane w celu wykończenia całej struktury a potem oddane do użytku.

Spotkanie otwierające DigEm

Spotkanie odbyło się 30 listopada i 1 grudnia 2009 roku w Larissa, Grecja. Uczestnicy prezentowali cele projektu DigEm, metodologię oraz plan działania w projekcie, zawartość platformy, sieci komunikacji miedzy partnerami oraz ISO i LAN jakości projektu.

Strona 11 z 11

Joomlart