Home

Pierwsze szkolenie dla trenerów w ramach projektu DigEm w Santander, Hiszpania

Pierwsze szkolenie dla trenerów w ramach europejskiego projektu DigEm miało miejsce w Santander, Hiszpania w dniu 30 marca 2010 r. i zostało zorganizowane przez hiszpańskiego partnera – organizację DOCUMENTA. W szkoleniu wzięło udział dwunastu (12) uczestników ze wszystkich organizacji partnerskich w ramach projektu DigEm, koordynowanego przez DIMITRA ITD. Były tam osoby z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski, Czech, Litwy, Cypru i Grecji.

Głównym celem szkolenia było przedstawienie uczestnikom metodologii kreowania osobistych historii cyfrowych, nauki wykorzystywania wybranych metod i technik do budowania dobrej atmosfery w grupie, poznania technik rozwijających komunikatywność, umiejętności narracyjne i piśmiennicze oraz używania urządzeń technologicznych i oprogramowania niezbędnego do realizacji szkoleń DigEm.

Uczestnicy podążali za opracowaną do tej pory metodologią i uczestniczyli w głębokiej interaktywnej debacie, w trakcie której dzielono się doświadczeniami edukacyjnymi, dobrymi praktykami i sugestiami na temat rozwoju i udoskonalania materiałów edukacyjnych i procedur, ale również wyposażenia technicznego, oprogramowania i harmonogramu szkoleń. Następne dwu dniowe szkolenie dla trenerów będzie miało miejsce w Warszawie, Polska w dniach 13 – 14 maja 2010 r.

DigEm został zaprezentowany publiczności w Ostrawie

DigEm został zaprezentowany  na kreatywnym targu bożonarodzeniowym w Ostrawie, 7 grudnia 2010. Wyświetlone zostały tam filmiki zrobione przez czeskich partnerów na październikowym warsztacie dla trenerów. Uczestnikami były głównie kobiety z grupy docelowej. Zostały one również powiadomione o szkoleniu użytkowników końcowych, które odbędzie się w Ostrawie na początku 2011 roku. Krótki cyfrowe filmiki zostały uznane przez publiczność za interesujący sposób przedstawienia różnych historii i wykazano prawdziwe zainteresowanie szkoleniem.

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami branży Edukacji i Szkoleń Zawodowych (VET) w

Spotkanie informacyjne z organizacją VET – Instytutem ds. Kobiet – miało miejsce 3 grudnia w Ostrawie. Projekt DigEm został zaprezentowany przedstawicielom tej organizacji, a następnie był dyskutowany. Uzgodniono także wyświetlenie cyfrowych filmików z październikowego szkolenia dla trenerów na bożonarodzeniowym targu przygotowanym przez Instytut ds. Kobiet na 7 grudnia 2010. 

DigEm został zaprezentowany w Słowenii

Projekt DigEm został zaprezentowany  na Słowenii, w miejscowości Bled w ramach projektu European Outplacement Framework (EOF) 17 listopada 2010 r.  W ramach projektu EOF  wspierane są osoby z trudnościami w zdobyciu pracy, tworzony jest przewodnik metodologiczny dla nauczycieli/mentorów, oraz katalog dobrych praktyk i instrumentów wspierających osoby zwalniane. Głównym celem spotkania było opracowanie EOF modułów i metodologii przeprowadzania treningów dla nauczycieli/mentorów w celu stworzenia nowych narzędzi do wzmocnienia pozycji grup zagrożonych wykluczeniem, aby osoby z tych grup uzyskały zatrudnienie. „Historie cyfrowe” zostały uznane za wielkie i nowatorskie narzędzie dla trenerów, które mogą być wykorzystane w EOF przez nauczycieli /mentorów podczas warsztatów  aby wzmocnić osoby mające problemy ze zdobyciem zatrudnienia.

Trzecie spotkanie DigEm

Trzecie spotkanie DigEm  odbyło się w dniach 7 i 8 października w Ostrawie w Czechach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich partnerów z: Grecji, Hiszpanii, Cypru, Czech, Polski, Litwy i Wielkiej Brytanii. Podczas spotkania odbyła się prezentacja przewodnika metodycznego, oraz zostały przeprowadzone dyskusje na temat wszelkich działań, które zostały wykonane przez partnerów do tej pory.

Ponadto, odbyła się ocena programu i kryteriów jakości oraz ustalony został plan kolejnych działań.

Strona 8 z 11

Joomlart