Home

Czwarte posiedzenie zarządu odbyło się w Wilnie, Litwa

Partnerzy projektu przyjechali na czwarte posiedzenie zarządu do Wilna (Litwa) odbywające się 28 kwietnia 2011 roku.

Stan realizacji projektu i wyniki prac zostały omówione. Następnego dnia po spotkaniu rozpoczęło się szkolenie dla trenerów trwające do 30 kwietnia.

 

 

 

 

Szkolenie pilotażowe dla imigrantów, CYPR wrzesień 2011

Szkolenie dla imigrantów zostało zorganizowane w siedzibie organizacji EDITC w Nikozji (Cypr) w dniach 9,10 i 16 września 2011r. W warsztatach wzięło udział 7 uczestników – pracujących imigrantów ze Sri Lanki.

 

Trzech trenerów wzięło udział w szkoleniu - Maria Knais, Christina Shiati i Athena Knais. Wszyscy trenerzy brali udział w grach wprowadzających oraz w tworzeniu historii. Christina Shiati i Athena Knais przedstawiły części dotyczące edycji zdjęć, tworzenia filmów i nagrywania głosu.

 

Szkolenie było wzmacniającym doświadczeniem dla uczestników i siedem filmów było produktem końcowym tych działań.

   

Szkolenie pilotażowe dla kobiet biernych zawodowe oraz osób bezrobotnych, CYPR Czerwiec 2011

Szkolenie dla bezrobotnych i nieaktywnych kobiet miało miejsce w siedzibie EDITC w Nikozji (Cypr) w dniach 10,14 i 16 czerwca 2011 r. W szkoleniu wzięło udział trzech trenerów: Maria Knais, Christina Shiati i Athena Knais. Wszyscy trenerzy uczestniczyli w grach wprowadzających, jak również w tworzeniu historii. Christina Shiati i Athena Knais przedstawiły części dotyczące edycji zdjęć, tworzenia filmów i nagrywania głosu.

Informacje zwrotne uzyskane od uczestników, świadczyły o tym, że szkolenie umożliwiło im bycie kreatywnym oraz dało nowe umiejętności komputerowe i wzmocnienie. Udział w szkoleniu był dla nich dobrą zabawą.

Szkolenie dla użytkowników końcowych zakończone na Litwie

W dniach 6 - 9 września 2011 r. litewski partner projektu: Społeczno-Ekonomiczne Centrum Rozwoju (SEDC) zorganizowało szkolenie dla użytkowników końcowych, w którym wzięło udział czternastu (14) uczestników. Szkolenie odbyło się w litewskim mieście uzdrowiskowym - Druskienniki.

Nasi lokalni trenerzy: Kamile, Rugile, Erika i Mindaugas pracowali jednocześnie z dwoma grupami uczestników.

Większość uczestników stanowiły starsze bezrobotne kobiety. Wszystkie osoby biorące udział w warsztatach były bardzo zadowolone z udziału.

Drugie szkolenie w ramach projektu DigEm w Santander (Hiszpania), wrzesień 2011

W dniach 8 – 14 września 2011, hiszpański partner projektu DigEm (Digital Empowerment – Cyfrowe Wzmocnienie), DOCUMENTA, zorganizował drugie szkolenie opowiadania cyfrowych historii w miejskim centrum szkoleniowym Barrio Pesquero w Santander.

Głównym celem DigEm jest rozpowszchnianie alternatywnych metod szkoleniowych do nabywania umiejętności z wykorzystaniem nowych technologii. Grupą docelową są osoby ‘odłączone’ od procesu uczenia. W tym przypadku uczestnikami były osoby niepełnosprawne, grupy z trudnościami w uczeniu się, stowarzyszenia i podmioty społeczne.

Tworzyli oni historie cyfrowe oparte na własnych doświadczeniach. Uczestnicy rozwiajali umiejętności komunikacyjne poprzez opowiadanie historii, fotografię, muzykę, video oraz nagrywanie. Filmy, które stworzyli można zobaczyć na oficjalnej stronie projektu: www.digem.eu

W warsztatach wzięło udział ośmiu uczestników. Były to osoby z Fundacji Zespołu Downa (Down Syndrome Foundation), Stowarzyszenia na rzecz Osób z Afazją (Association for Persons with Aphasia), oraz profesjonaliści opieki społecznej. Atmosfera pracy była znakomita i wszyscy uczestnicy stworzyli swoje historie cyfrowe. Uczestnicy okazali ogromną satysfakcję i entuzjazm dla metody DigEm (która wzmocniła ich społeczne i cyfrowe umiejętności). Oświadczyli, że chcieliby kontynuować wykorzystywanie twórczych metod i technik DigEm do tworzenia cyfrowych historii w codziennym życiu.

Gema Díaz Dominguez - Radca ds. Zatrudnienia i Rozwoju Biznesu, Roberto del Pozo - Radca ds. Autonomii Osobistej i Javier Farto - prezydent organizacji DOCUMENTA uczestniczyli w ostatnim etapie szkolenia. Wręczyli oni certfikaty uczestnictwa i obejrzeli kilka filmów wykonanych przez uczestników podczas warsztatów.

Strona 4 z 11

Joomlart