Home

Pokaz DigEm zorganizowany w Wilnie

16 marca 2012 r. litewski partner projektu DigEm zorganizował pokaz filmów.

Prawie 30 osób uczestniczyło w pokazie. Wydarzenie koncentrowało się zarówno na partnerach projektu, użytkownikach końcowych i trenerach, jak również na reprezentantach agencji wdrażających i uczestnikach, którzy nie byli wcześniej włączeni w projekt. Erika Daniene z SEDC podsumowała kluczowe momenty projektu DigEm i dostarczyła informacji oraz przykładów tego, co zostało osiągnięte w celu ułatwienia wymiany pomysłów, najlepszych praktyk i metod. Wszyscy uczestnicy postrzegali narzędzie tworzenia cyfrowych historii, które zostało opracowane w ramach projektu jako przydatne i skuteczne.

Trenerzy projektu wypowiadali się na temat niektórych zapadających w pamięć aspektów szkoleń dla użytkowników końcowych oraz pracy nad metodologią.

Wybrane cyfrowe historie utworzone przez litewskich i zagranicznych uczestników zostały wyświetlone, umożliwiając dyskusję nad konkretnymi przykladami i pomysłami.

Ponieważ grupą docelową na Litwie były bezrobotne kobiety – została przeprowadzona krótka debata na temat równych szans, praw płci i roli kobiet na Litwie i w innych krajach.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i lampką wina.

Poniżej znajdują się niektóre zdjęcia ze spotkania:

 

 

Prezentacja projektu DigEm na konferencji ISIM

ISIM-DigEm national showcase in PolandW dniach 24, 25 listopada 2011 roku, w Warszawie odbędzie się konferencja ISIM – Information Systems In Management. Konferencja jest organizowana przez Katedrę Informatyki SGGW. Tematyka konferencji koncentruje się wokół informatyki gospodarczej rozumianej jako obszary wykorzystywania technologii i systemów informacyjnych w ekonomii, finansach i bankowości, logistyce, zarządzaniu przedsiębiorstwami, administracji publicznej. 25 listopada w ramach konferencji obędzie sesja poświęcona realizacji międzynarodowego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej DigEm. Celem sesji będzie przedstawienie projektu, prezentacji wypracowanych metod i narzędzi, rozpowszechnianie idei.
Więcej na stronie http://isim.wzim.sggw.pl

5th Transnational Commitee Meeting in Nicosia, CYPRUS, October 2011

There are no translations available.

The 4th Steering Commitee meeting was held in Nicosia Cyprus on the 6th and 7th of October. The agenda included

  • A presentation by Document of the evaluation of Training of End Users Pilots
  • Revision of the Methodology Guide and suggestions for Improvement
  • A presentation by EDITC of the dissemination activities performed by the Partners
  • A presentation by SEPC of the Train the Trainers workshop held in Vilnious, Lithuania

 

Szkolenie dla trenerów na Cyprze, 7 i 8 października 2011

Ostatnie szkolenie dla trenerów ma zostać przeprowadzone na Cyprze w siedzibie EDITC. Planowane daty to 7 i 8 października.
 
Celem planowanych warsztatów jest stworzeniu sieci trenerów na Cyprze w celu promowania metodologii DIGEM pomiędzy Wspólnotą Trenerów na Cyprze (Cyprus Trainers Community).

Ogólnokrajowa prezentacja - CYPR 6 października 2011

Cypryjski partner projektu organizacja EDITC planuje zorganizować spotkanie i wziąć udział w prezentacji, która będzie miała miejsce 6 października 2011. Osoby, które brały udział w szkoleniach dla użytkowników końcowych, osoby z grup defaworyzowanych i inni zainteresowani zostali zaproszeni do udziału w tych wydarzeniach. Oczekuje się, że w sumie 70 osób weźmie udział w obu wydarzeniach.

Celem spotkania jest przedstawienie metodologii Digem osobom zainteresowanym, a także osobom, które chciałyby ponownie zaangażować się w proces uczenia. Uważamy, że konieczne jest, aby metodologia Digem była prezentowana i wyjaśniania, pokazując co innowacyjnego ma do zaoferowania, jak również w jaki sposób możną ją wykorzystać w procesie uczenia się.

Po zakończeniu spotkania, zostaną zaprezentowane filmy ze szkoleń dla trenerów i dla użytkowników końcowych. Kolejnym punktem programu będzie koktajl dla uczestników połączony z wyświetlaniem filmów na ekranie w tym samym czasie.

Ze względu na obecność zarówno osób znających język grecki, jak i angielski uczestnikom zostanie zapewnione tłumaczenie. 

Strona 3 z 11

Joomlart