Promocja

Wiadomości

Pierwszy trening trenerów DigEm

W dniach 13 i 14 maja 2010 roku w Warszawie odbył się pierwszy trening trenerów w ramach projektu DigEm. Dwa dni były przeznaczone na szkolenie trenerów Digital Story przygotowywanych za pomocą metodologii  wypracowanej przez DigEm. Każdy uczestnik szkolenia w Polsce spedził wiele godzin na ciężkiej pracy, ale w efekcie mogliśmy obejrzeć filmy nagrane w oparciu o własne historie.

Drugie spotkanie DigEm

Drugie spotkanie DigEm odbedzie się 30 i 31 marca 2010 roku w Santander, Hiszpania. Pierwszy dzień zostanie poświęcony na szkolenie trenerów Digital Story przeprowadzonych według metodologii DigEm a dzień drugi będzie omówieniem postępów projektu oraz określeniem następnych kroków.
 

Digem został zaprezentowany w Brukseli

Digem został zaprezentowany w Brukseli na spotkaniu nowych projektów, Comenius, Działanie kluczowe 2 – języki, działanie kluczowe 3 – ICT w dniach 11-12 luty 2010.
Aby dowiedzieć się więcej o spotkaniu kliknij tutaj.
Tu możesz zobaczyć zdjęcia ze spotkania.

Digem zaprezentowany na konferencji DIGI

Digem został zaprezentowany na konferencji DIGI: Cyfrowe opowiadanie historii w zaawansowanej edukacji, 7 grudnia 2009, zorganizowanej przez Amerykański College w Tessalonikach- ACT, w ramach struktury promocji nieformalnych aktywności w edukacji teoretycznej. Konferencja odbyła się w poniedziałek 7 grudnia o 18.00 w Raphael Hall w Anatolia College.
The goals of the conference were:

Celem konferencji było:
1. Zaprezentowanie zastosowania cyfrowych opowieści na polu edukacji na ACT przez studentów ze Stanów Zjednoczonych i Bałkanów
2. Sfinansowanie zastosowań przez różne organizacje w Grecji i zaprezentowanie rozwoju i użycia cyfrowych opowieści      w Europie i USA
3. Zaprezentowanie przyszłych projektów i współpraca między różnymi organizacjami.

W konferencji uczestniczyły  różne instytucje edukacyjne, organizacje pożytku publicznego, uniwersytety, biblioteki. W tym samym czasie odbywała się też  video-konferencja z Centrum Cyfrowego Opowiadania Historii w Berkeley w Kalifornii, z Univerisity of Cardiff i Goldsmiths University w Wielkiej Brytanii oraz z MiraMedia z Utrechtu w Niderlandach.

Digem zaprezentowany na konferencji Tuning into Diversity 2010

Digem został zaprezentowany na konferencji Tuning into Diversity 2010 odnośnie kwestii współpracy  mediów i społeczeństwa obywatelskiego na rzecz uczynienia mediów bardziej zróżnicowanymi. Konferencja ta odbyła się w Budapeszcie, 25 i 26 lutego 2010. Dołączyło do niej około 200 uczestników z 14 krajów Unii Europejskiej, którzy spotkali się w Millenaris Center, w samym sercu Budapesztu.

 Sprawienie, by media były bardziej różnorodne i prawdziwie odzwierciedlały wielokulturowe „społeczeństwo europejskie” leży w gestii  zarówno mediów jak i organizacji reprezentujących obywateli krajów trzeciego świata żyjących w Europie. Aby osiągnąć tę zmianę, oba te podmioty powinny uczestniczyć w konstruktywnym dialogu, aby wspierać proces interkulturalizacji mediów.  Jak dziennikarze i profesjonaliści pracujący w środowisku medialnym mogą równolegle rozwijać współpracę, aby zróżnicować media? Jakie narzędzia i metody powinny być użyte by doprowadzić do tej zmiany? Co to znaczy pracować na szczeblu wspólnotowym i lokalnym i co można zmienić na poziomie narodowym i europejskim?

Odpowiadając na te oraz inne pytania, konferencja Tuning into Diversity 2010, zaoferowała dziennikarzom i innym osobom medialnym, reprezentantom imigrantów i organizacji mniejszościowych oraz badaczom zależności między mediami a różnorodnością, wyjątkową okazję do spotkania i wymiany myśli oraz doświadczeń.


Strona 10 z 11

Joomlart