Promocja

Wiadomości

Grupa DigEm w Nikozji, Cypr z okazji V międzynarodowego spotkania programowego

W dniach 6 i 7 Października 2011 odbędzie się spotkanie przedstawicieli organizacji partnerskich europejskiego programu DIGEM  w celu oceny postępów w realizacji projektu i określenia kolejnych, decydujących kroków. W tym piątym spotkaniu będą reprezentowane wszystkie organizacje biorące udział w projekcie z: Wielkiej Brytanii, Polski, Czech, Litwy, Cypru i Grecji.

Warto zauważyć, że większość szkoleń pilotażowych, zarówno dla trenerów jak i grup docelowych została już wdrożona z powodzeniem, a materiały edukacyjne oraz przewodnik metodologiczny dla trenerów są bliskie ostatecznej wersji.

W ramach tego spotkania, 7 i 8 października zostanie zrealizowane ostatnie pilotażowe szkolenie dla trenerów, z którego będą wyciągnięte wnioski w celu ostatecznego udoskonalenia produktów projektu.

Dodatkowe informacje odnoszące się do idei, celów i postępów europejskiego projektu DIGEM można znaleźć na oficjalnej stronie: www.digem.eu

Projekt DigEm będzie prezentowany na E-Learning Expo pt. „Digital Media and Active Learning”

Projekt DigEm będzie przedstawiony w trakcie E-Learning Expo „Digital Media and Active Learning” w Aegli Zappion, w niedzielę 9 października 2011 r. w godzinach 18:00 – 19:00. Reprezentanci DIMITRA ITD przedstawią publiczności wybrane znaczące historie cyfrowe, stworzone w trakcie projektu w ramach szkoleń dla trenerów i szkoleń dla użytkowników końcowych. Omówią ponadto założenia projektu, jego cele oraz metody i techniki edukacyjne, a także udostępnią drukowane materiały promocyjne i będą ułatwić otwartą interaktywną debatę, która zaplanowana została po prezentacjach.

W Grecji E-Learning Expo jest głównym wydarzeniem poświęconym promocji, prezentowaniu i rozpowszechnianiu produktów i usług e-learningowych. W tym roku odbędzie się w Aegli Zappion w Atenach. W czasie tego wielowymiarowego zdarzenia, uczestnicy będą mogli uczestniczyć w prezentacjach technicznych, otwartych dyskusjach, pokazach oprogramowania edukacyjnego, a także przedstawianiu podejść e-learningowych, gier edukacyjnych i sprzętu do elektronicznej nauki.

E-Learning Expo jest wspierane przez firmy i organizacje mające wiodącą rolę w szybko rozwijającym się rynku usług e-learningowych. W latach 2009 i 2010 ponad 70 wystawców, jak Intel czy Oracle etc., brało udział w Expo, jak również ponad 40 sponsorów. E-Learning Expo przyciąga uwagę ponad 3000 uczestników, w tym ekspertów zajmujących się tą tematyką, polityków, nauczycieli, rodziców, doradców edukacyjnych, partnerów z sektora przemysłowego, jak i zgromadzoną publiczność.

Drugie szkolenie Digem w Warszawie, Polska

Kolejne warsztaty dla użytkowników końcowych w Warszawie, Polska zakończyły się sukcesem. Zostały one zorganizowane przez polskiego partnera DigEm: Centrum Edukacji Multimedialnej (CEM) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) i odbyły się w tej instytucji w dniach 5 – 7 lipca 2011 r.

 

Szkolenie było skierowane do osób starszych, które nie miały zaufania do nowych technologii oraz bezrobotnych w wieku emerytalnym. Aby zachęcić do wzięcia udziału, organizator (SGGW) wysłał informację o szkoleniu do instytucji edukacyjnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych pracujących i aktywizujących osoby starsze np. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z którym uczelnia współpracowała w czasie pierwszego szkolenia, majacego miejsce w Warszawie na przełomie listopada i grudnia 2010 r.

 

W szkoleniu wzięło udział dziewięć (9) osób, w przedziale wiekowym 45 – 78 lat, którym w ciągu 3 dniowego (24 godzinnego) szkolenia udało się stworzyć cyfrowe historie oparte na osobistych doświadczeniach. Uczestnicy pod dobrą opieką trenerów: Roberta Budzyńskiego, Darii Panasiuk i Katarzyny Kruszewskiej zapoznali się z metodologią, technikami, narzędziami i materiałami edukacyjnymi zawartymi w przewodniku metodologicznym, który został opracowany na potrzeby projektu. Wykorzystując twórcze techniki używane przez środki masowego przekazu, takie jak tworzenie scenariuszy opartych na osobistych doświadczeniach, teatr, zdjęcia, muzyka, klipy video oraz narrację, każdy z uczestników stworzył dwuminutową historię cyfrową, która została zamieszczona na oficjalnej stronie projektu (www.digem.eu). Uczestnicy byli bardzo zadowoleni zarówno z metody edukacyjnej, jak i jej rezultatów. Zapowiedzieli, że będą kontynuować używanie kreatywnych metod i technik DigEm do tworzenia cyfrowych historii w codziennym życiu.

Duże zainteresowanie projektem DigEm na międzynarodowej konferencji w Salonikach (Grecja)

W dniach 24 – 26 czerwca 2011 r. w Salonikach na Uniwersytecie Macedońskim odbyła się międzynarodowa konferencja pod tytułem „Edukacja i społeczna integracja wrażliwych społecznie grup”. Konferencja została zorganizowana przez KETHEA (Centrum Terapii dla Uzależnionych Jednostek), Uniwersytet Macedoński (Departament Edukacji i Polityki Społecznej) oraz Uniwersytet Kalifornijski (Zakład Psychiatrii Uniwersytetu w San Diego) we współpracy z Pracownią Społecznych i Politycznych Instytucji (Departament Socjologii Uniwersytetu Egejskiego), Hellenistycznym Towarzystwem Edukacyjnym, Bałkańskim Towarzystwem Pedagogii i Edukacji oraz z Interdyscyplinarną Siecią dla Specjalnej i Międzykulturowej Edukacji (INCLUDE)

Ze względu na wysoki prestiż i znaczenie naukowe osób, które zorganizowały tą międzynarodową konferencję oraz będące na czasie zainteresowanie dotyczące związku pomiędzy kształceniem ustawicznym a integracją wrażliwych społecznie grup, konferencja zgromadziła bardzo wielu wykładowców i gości z większości instytucji naukowych Grecji, służb publicznych, organizacji pozarządowych, a także niezależnych badaczy, naukowców i trenerów. Liczny był udział gości z zagranicy i wiele sesji było prowadzonych w języku angielskim (uczestniczyli wykładowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego, Manchesteru, Londynu, Heidelberga, Monachium, a także goście z Indii, Australii, Nepalu, Tajlandii i Chin.)

W takim kontekście wybrano projekt DigEm, który został przedstawiony przez Panią Vaso Anastasopoulou z DIMITRA ITD organizacji koordynującej projekt. DigEm został przedstawiony zarówno poprzez praktyczne szkolenie jak i prezentację ustną.

Praktyczne szkolenie odbyło się w sobotę 24 czerwca i wzięli w nim udział nauczyciele i badacze nauk społecznych, członkowie organizacji pozarządowych i agencji zajmujących się wrażliwymi społecznie grupami. Uczestnicy okazali duże zainteresowanie dla innowacyjnie edukacyjnej dynamiki cyfrowych historii, która jest używana w metodzie DigEm. Ze względu na ograniczony czas realizacji szkolenia (trzy godziny), starano się możliwie jak najpełniej zaprezentować ideę projektu DigEm i zrobić pierwsze wstepne zapoznanie i przeprowadzić krótkie szkolenie z wykorzystaniem technik rozwoju umiejętności narracyjnych i pisania scenariuszy.

Uczestnicy obejrzeli cyfrowe historie, które powstały w ramach projektu DigEm (ze szkoleń dla trenerów i dla użytkowników końcowych) i podkreślali, że metodologia DigEm może być wykorzystywana zarówno do cyfrowego jak i społecznego równouprawnienia wrażliwych społecznie grup, z którymi pracują. Warto zauważyć, że jednym z głównych celów projektu DigEm jest szkolenie profesjonalistów i członków organizacji pozarządowych, którzy są aktywni w zakresie edukacji i integracji wrażliwych społecznie grup, w celu rozpowszechnienia metodologii do jak największej liczby użytkowników końcowych.

Prezentacja ustna:  W niedzielę 25 czerwca w sesji zatytułowanej „Metody i dobre praktyki” zostało przedstawione podejście metodologiczne projektu DigEm w sali wypełnionej wykładowcami, badaczami społecznymi, naukowcami, pracownikami socjalnymi, członkami organizacji pozarządowych, nauczycielami i trenerami. Dla wygody gości została użyta prezentacja power point w języku greckim przedstawiona przez Panią Vaso Anastasopoulou, która pokazała kilka przykładów historii cyfrowych stworzonych w czasie warsztatów DigEm. Zainteresowanie gości było duże, a po sesji wielu uczestników prosiło o dodatkowe informacje od Pani Anastasopoulou i brało broszury związane z projektem.

Tutaj znajduje się link do programu międzynarodowej konferencji (w języku angielskim).

Prezentacja projektu DigEm: Cyfrowe Wzmocnienie na Pineios River Festival

Projekt DigEm został zaprezentowany na jedenastym Pineios River Festival, odbywającym się w Larisie (Grecja) w dniach 11 – 18 czerwca 2011 r. Festiwal odbywa się co roku w pierwszych tygodniach lata w mieście Larisa (Grecja) i przyciąga tysiące odwiedzających. W tym roku tematem festiwalu był wolontariat. Należy zaznaczyć, że wśród prezentujących się organizacji dużą cześć stanowiły agencje i organizacje zajmujące się problematyką świadczeń społecznych i walką z wykluczeniem społecznym. Odwiedzający mieli możliwość uzyskania informacji od przedstawicieli organizacji dotyczących ich edukacyjnych i społecznych działań oraz otrzymać materiały dodatkowe i broszury.

Pawilon projektu DigEm znajdował się w części poświęconej instytucjom społecznym i organizacjom pozarządowym. Znajdował się obok stoiska poświęconego integracji imigrantów z krajów trzeciego świata. Wykorzystywany był projektor, ekran oraz głośnik do prezentacji wybranych historii cyfrowych stworzonych w czasie szkoleń dla trenerów oraz dla użytkowników końcowych projektu DigEm. Osoby z DIMITRA ITD informowały zwiedzających o charakterze i celach projektu, jak również dystrybuowały materiały i broszury.

Goście wykazali duże zainteresowanie rozwijaniem możliwości cyfrowego i społecznego wzmocnienia osiąganego poprzez tworzenie historii cyfrowych i deklarowały chęć posiadania umiejętności zdobytych przez użytkowników końcowych po udziale w szkoleniach DigEm.

Strona 5 z 11

Joomlart