Publicita

News

First train-the-trainer DigEm workshop in Santander, Spain

There are no translations available.

The first train the trainer workshop in the framework of European project DigEm took place in Santander, Spain, on 30th March 2010 and was organized by Spanish partner DOCUMENTA. In this workshop participated twelve (12) persons from all the partner organizations who cooperate in DigEm project, which is coordinated by DIMITRA ITD. There were participants from UK, Spain, Poland, Czech Republic, Lithuania, Cyprus and Greece.
The main objectives were to present to trainees the methodology of creating personal digital stories, to train them on using methods and techniques for managing good working atmosphere in the group, on techniques developing of communicative, narrative and writing skills and on use of technological equipment that will be needed for the implementation of DigEm trainings. 
Trainees followed the until now developed methodology and participated in a deep interactive debate where were exchanged educational experiences, good practices and suggestions about the developing and improvement of educational material and the procedure, but also about the arrangement of the technical equipment, software and the timetable of the training. Next train-the-trainer workshop will have two days duration and will take place in Warsaw, Poland on 13th and 14th May 2010.      

DigEm se představil veřejnosti v Ostravě

DigEm byl představen na Prodejní výstavě kreativních dárků v Ostravě 7. prosince 2010. Byly promítnuty české digitální příběhy, které vznikly během říjnového školení lektorů. Účastnící tohoto promítání byly také informováni o školení koncových uživatelů, které proběhne v Ostravě na začátku příštího roku. Digitální příběhy byly shledány jako zajímavý způsob prezentace příběhu a projevil se opravdový zájem o školení pro koncové uživatele.

 

 

Briefing

Briefing k projektu DigEm s Institutem pro ženy se konal 3. prosince 2010 v Ostravě. Na briefingu byl projekt představen zástupcům organizace a následně proběhla diskuze. Bylo dohnuto, že digitální příběhy z říjnového školení lektorů budou promítnuty na Prodejní výstavě kreativních dárků, kterou tato organizace připravila na 7. prosince.

DigEm byl prezentován ve Slovinsku

 

Projekt DigEm  byl prezentován na konferenci projektu „European Outplacement Framework (EOF)“ v Bledu, Slovinsko, 17. listopadu 2010.  Projekt EOF se zabývá Odbornou Podporou osob s problémy v přístupu k zaměstnání a vytváří Metodickou příručku pro pracovní stáže -  pro tutory/mentory a dále Katalog nástrojů dobré praxe v propagaci pracovních stáží. Hlavním cílem setkání EOF bylo vytvořit  moduly a metodiku pro školení tutorů/mentorů pro pracovní stáže s cílem představit jim nové nástroje pro podporu skupin ohrožených vyloučením, aby zvýšily svou zaměstnatelnost. Digitální příběhy byly vnímány jako skvělý a inovativní nástroj pro lektory, který by mohl být využit na workshopech tutorů/mentorů pro podporu lidí s problémy v přístupu k zaměstnání.

3. mezinárodní setkání partnerů

Třetí setkání partnerů se koná 7. a 8. října v České republice v Ostravě za účasti všech partnerů z Řecka, Kypru, České republiky, Polska, Litvy a Velké Británie. Během setkání bude prezentována používaná metodická příručka a proběhne zde diskuze, týkající se všech aktivit, které dosud podnikli zúčastnění partneři a také o plánu aktivit pro další šíření projektu. Mimoto zde proběhne evaluace programu a kritérií kvality, která jsou sledována a bude specifikován časový plán dalších aktivit. Po setkání proběhne školení lektorů, v němž půjde o využívání metodologie projektu DigEm pro vytváření digitálních příběhů.

Strana 8 z 11

Joomlart