Promocja Wiadomości

Wiadomości

Krajowe pokazy w Hiszpanii

Hiszpańscy partnerzy projektu DigEm, organizacja Documenta wspólnie z Urzędem Miasta Santander, zorganizowali pokaz historii cyfrowych DigEm w kanale telewizyjnym miejskiego serwisu transportu (www.santandertv.tv)

W Santander miejski serwis transportu posiada własny kanał telewizyjny, którego transmisja odbywa się w autobusach. Kanał ten prezentuje najnowsze informacje miejskie, działania podjęte przez gminy, program kulturalny, historie, ciekawostki; przedstawia również informacje o stowarzyszeniach itp.

Dwa filmy stworzone przez uczestników warsztatów DigEm zorganizowanych w Santander są pokazywane w tym kanale telewizyjnym od lutego do sierpnia 2012 r. Dostępna jest również informacja o projekcie, partnerach oraz warsztatach organizowanych w Hiszpanii.

Miasto posiada 23 linie autobusów, które kursują od 7 do 23, a kanał telewizyjny jest aktywny cały czas. Z tego powodu szacowana liczba wyswietleń filmu wynosi 340 razy.

Biorąc to pod uwagę, zasieg projekcji będzie bardzo duży, a cyfrowe historie będą oglądać studenci, osoby pracujące, bezrobotni oraz emeryci.

Grupa DigEm w Nikozji, Cypr z okazji V międzynarodowego spotkania programowego

W dniach 6 i 7 Października 2011 odbędzie się spotkanie przedstawicieli organizacji partnerskich europejskiego programu DIGEM  w celu oceny postępów w realizacji projektu i określenia kolejnych, decydujących kroków. W tym piątym spotkaniu będą reprezentowane wszystkie organizacje biorące udział w projekcie z: Wielkiej Brytanii, Polski, Czech, Litwy, Cypru i Grecji.

Warto zauważyć, że większość szkoleń pilotażowych, zarówno dla trenerów jak i grup docelowych została już wdrożona z powodzeniem, a materiały edukacyjne oraz przewodnik metodologiczny dla trenerów są bliskie ostatecznej wersji.

W ramach tego spotkania, 7 i 8 października zostanie zrealizowane ostatnie pilotażowe szkolenie dla trenerów, z którego będą wyciągnięte wnioski w celu ostatecznego udoskonalenia produktów projektu.

Dodatkowe informacje odnoszące się do idei, celów i postępów europejskiego projektu DIGEM można znaleźć na oficjalnej stronie: www.digem.eu

Projekt DigEm będzie prezentowany na E-Learning Expo pt. „Digital Media and Active Learning”

Projekt DigEm będzie przedstawiony w trakcie E-Learning Expo „Digital Media and Active Learning” w Aegli Zappion, w niedzielę 9 października 2011 r. w godzinach 18:00 – 19:00. Reprezentanci DIMITRA ITD przedstawią publiczności wybrane znaczące historie cyfrowe, stworzone w trakcie projektu w ramach szkoleń dla trenerów i szkoleń dla użytkowników końcowych. Omówią ponadto założenia projektu, jego cele oraz metody i techniki edukacyjne, a także udostępnią drukowane materiały promocyjne i będą ułatwić otwartą interaktywną debatę, która zaplanowana została po prezentacjach.

W Grecji E-Learning Expo jest głównym wydarzeniem poświęconym promocji, prezentowaniu i rozpowszechnianiu produktów i usług e-learningowych. W tym roku odbędzie się w Aegli Zappion w Atenach. W czasie tego wielowymiarowego zdarzenia, uczestnicy będą mogli uczestniczyć w prezentacjach technicznych, otwartych dyskusjach, pokazach oprogramowania edukacyjnego, a także przedstawianiu podejść e-learningowych, gier edukacyjnych i sprzętu do elektronicznej nauki.

E-Learning Expo jest wspierane przez firmy i organizacje mające wiodącą rolę w szybko rozwijającym się rynku usług e-learningowych. W latach 2009 i 2010 ponad 70 wystawców, jak Intel czy Oracle etc., brało udział w Expo, jak również ponad 40 sponsorów. E-Learning Expo przyciąga uwagę ponad 3000 uczestników, w tym ekspertów zajmujących się tą tematyką, polityków, nauczycieli, rodziców, doradców edukacyjnych, partnerów z sektora przemysłowego, jak i zgromadzoną publiczność.

Duże zainteresowanie projektem DigEm na międzynarodowej konferencji w Salonikach (Grecja)

W dniach 24 – 26 czerwca 2011 r. w Salonikach na Uniwersytecie Macedońskim odbyła się międzynarodowa konferencja pod tytułem „Edukacja i społeczna integracja wrażliwych społecznie grup”. Konferencja została zorganizowana przez KETHEA (Centrum Terapii dla Uzależnionych Jednostek), Uniwersytet Macedoński (Departament Edukacji i Polityki Społecznej) oraz Uniwersytet Kalifornijski (Zakład Psychiatrii Uniwersytetu w San Diego) we współpracy z Pracownią Społecznych i Politycznych Instytucji (Departament Socjologii Uniwersytetu Egejskiego), Hellenistycznym Towarzystwem Edukacyjnym, Bałkańskim Towarzystwem Pedagogii i Edukacji oraz z Interdyscyplinarną Siecią dla Specjalnej i Międzykulturowej Edukacji (INCLUDE)

Ze względu na wysoki prestiż i znaczenie naukowe osób, które zorganizowały tą międzynarodową konferencję oraz będące na czasie zainteresowanie dotyczące związku pomiędzy kształceniem ustawicznym a integracją wrażliwych społecznie grup, konferencja zgromadziła bardzo wielu wykładowców i gości z większości instytucji naukowych Grecji, służb publicznych, organizacji pozarządowych, a także niezależnych badaczy, naukowców i trenerów. Liczny był udział gości z zagranicy i wiele sesji było prowadzonych w języku angielskim (uczestniczyli wykładowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego, Manchesteru, Londynu, Heidelberga, Monachium, a także goście z Indii, Australii, Nepalu, Tajlandii i Chin.)

W takim kontekście wybrano projekt DigEm, który został przedstawiony przez Panią Vaso Anastasopoulou z DIMITRA ITD organizacji koordynującej projekt. DigEm został przedstawiony zarówno poprzez praktyczne szkolenie jak i prezentację ustną.

Praktyczne szkolenie odbyło się w sobotę 24 czerwca i wzięli w nim udział nauczyciele i badacze nauk społecznych, członkowie organizacji pozarządowych i agencji zajmujących się wrażliwymi społecznie grupami. Uczestnicy okazali duże zainteresowanie dla innowacyjnie edukacyjnej dynamiki cyfrowych historii, która jest używana w metodzie DigEm. Ze względu na ograniczony czas realizacji szkolenia (trzy godziny), starano się możliwie jak najpełniej zaprezentować ideę projektu DigEm i zrobić pierwsze wstepne zapoznanie i przeprowadzić krótkie szkolenie z wykorzystaniem technik rozwoju umiejętności narracyjnych i pisania scenariuszy.

Uczestnicy obejrzeli cyfrowe historie, które powstały w ramach projektu DigEm (ze szkoleń dla trenerów i dla użytkowników końcowych) i podkreślali, że metodologia DigEm może być wykorzystywana zarówno do cyfrowego jak i społecznego równouprawnienia wrażliwych społecznie grup, z którymi pracują. Warto zauważyć, że jednym z głównych celów projektu DigEm jest szkolenie profesjonalistów i członków organizacji pozarządowych, którzy są aktywni w zakresie edukacji i integracji wrażliwych społecznie grup, w celu rozpowszechnienia metodologii do jak największej liczby użytkowników końcowych.

Prezentacja ustna:  W niedzielę 25 czerwca w sesji zatytułowanej „Metody i dobre praktyki” zostało przedstawione podejście metodologiczne projektu DigEm w sali wypełnionej wykładowcami, badaczami społecznymi, naukowcami, pracownikami socjalnymi, członkami organizacji pozarządowych, nauczycielami i trenerami. Dla wygody gości została użyta prezentacja power point w języku greckim przedstawiona przez Panią Vaso Anastasopoulou, która pokazała kilka przykładów historii cyfrowych stworzonych w czasie warsztatów DigEm. Zainteresowanie gości było duże, a po sesji wielu uczestników prosiło o dodatkowe informacje od Pani Anastasopoulou i brało broszury związane z projektem.

Tutaj znajduje się link do programu międzynarodowej konferencji (w języku angielskim).

Prezentacja projektu DigEm: Cyfrowe Wzmocnienie na Pineios River Festival

Projekt DigEm został zaprezentowany na jedenastym Pineios River Festival, odbywającym się w Larisie (Grecja) w dniach 11 – 18 czerwca 2011 r. Festiwal odbywa się co roku w pierwszych tygodniach lata w mieście Larisa (Grecja) i przyciąga tysiące odwiedzających. W tym roku tematem festiwalu był wolontariat. Należy zaznaczyć, że wśród prezentujących się organizacji dużą cześć stanowiły agencje i organizacje zajmujące się problematyką świadczeń społecznych i walką z wykluczeniem społecznym. Odwiedzający mieli możliwość uzyskania informacji od przedstawicieli organizacji dotyczących ich edukacyjnych i społecznych działań oraz otrzymać materiały dodatkowe i broszury.

Pawilon projektu DigEm znajdował się w części poświęconej instytucjom społecznym i organizacjom pozarządowym. Znajdował się obok stoiska poświęconego integracji imigrantów z krajów trzeciego świata. Wykorzystywany był projektor, ekran oraz głośnik do prezentacji wybranych historii cyfrowych stworzonych w czasie szkoleń dla trenerów oraz dla użytkowników końcowych projektu DigEm. Osoby z DIMITRA ITD informowały zwiedzających o charakterze i celach projektu, jak również dystrybuowały materiały i broszury.

Goście wykazali duże zainteresowanie rozwijaniem możliwości cyfrowego i społecznego wzmocnienia osiąganego poprzez tworzenie historii cyfrowych i deklarowały chęć posiadania umiejętności zdobytych przez użytkowników końcowych po udziale w szkoleniach DigEm.

Strona 2 z 4

Joomlart