Promocja Wiadomości

Wiadomości

Pierwsze szkolenie dla trenerów w ramach projektu DigEm w Santander, Hiszpania

Pierwsze szkolenie dla trenerów w ramach europejskiego projektu DigEm miało miejsce w Santander, Hiszpania w dniu 30 marca 2010 r. i zostało zorganizowane przez hiszpańskiego partnera – organizację DOCUMENTA. W szkoleniu wzięło udział dwunastu (12) uczestników ze wszystkich organizacji partnerskich w ramach projektu DigEm, koordynowanego przez DIMITRA ITD. Były tam osoby z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski, Czech, Litwy, Cypru i Grecji.

Głównym celem szkolenia było przedstawienie uczestnikom metodologii kreowania osobistych historii cyfrowych, nauki wykorzystywania wybranych metod i technik do budowania dobrej atmosfery w grupie, poznania technik rozwijających komunikatywność, umiejętności narracyjne i piśmiennicze oraz używania urządzeń technologicznych i oprogramowania niezbędnego do realizacji szkoleń DigEm.

Uczestnicy podążali za opracowaną do tej pory metodologią i uczestniczyli w głębokiej interaktywnej debacie, w trakcie której dzielono się doświadczeniami edukacyjnymi, dobrymi praktykami i sugestiami na temat rozwoju i udoskonalania materiałów edukacyjnych i procedur, ale również wyposażenia technicznego, oprogramowania i harmonogramu szkoleń. Następne dwu dniowe szkolenie dla trenerów będzie miało miejsce w Warszawie, Polska w dniach 13 – 14 maja 2010 r.

Ludzie Digem są Online

Oto my. Jesteśmy wielką drużyną gotową do startu!!!

DigEm na Facebooku

Rozpoczynając upowszechnienie projektu stworzyliśmy stronę na Facebooku nie tylko po to, żeby zbliżyć partnerów, ale też po to, by zachęcać i promować aktywne uczestnictwo różnych ludzi.

Strona internetowa i narzędzie ICT

Strona internetowa projektu i narzędzie ICT są do znalezienia pod adresem: WWW.digem.eu. Przez 2 tygodnie będą testowane w celu wykończenia całej struktury a potem oddane do użytku.

Strona 4 z 4

Joomlart