Promocja Wiadomości

Wiadomości

Szkolenie dla trenerów z metodologii DigEm w Wilnie (Litwa) w dniach 29 – 30 kwietnia 2011

Szkolenie dla trenerów ponownie zostało przeprowadzone z sukcesem w ramach europejskiego programu DigEm: Cyfrowe Wzmocnienie, który jest koordynowany przez DIMITRA ITD. Warsztaty dla trenerów odbyły się w Centrum Szkoleniowym Ministerstwa Finansów w Wilnie (Litwa) w dniach 29 – 30 kwietnia 2011 r. i zostało zorganizowane przez litewskiego partnera – organizację Social and Economic Center (SEDC).

W szkoleniu jako trenerzy uczestniczyły dwie osoby z SEDC (Rugile Butkeviciute i Kamile   Butkeviciute), jedna osoba z DIGITALES (Outti Vellacott) oraz jedna osoba z DIMITRA ITD (Nikos Mandrekas). Dwunastu (12) uczestników pochodziło głównie z Litwy i zostało wybranych ze względu na dostęp do grup docelowych programu, mianowicie osób nie posiadających kwalifikacji lub posiadających je w niewielkim stopniu, grup społecznie wykluczonych, osób starszych, kobiet po 45 r. ż., mniejszości etnicznych, w celu zmotywowania ich do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Celem szkolenia dla trenerów było zapoznanie uczestników z ideą wykorzystania cyfrowych historii do rozwoju komputerowych i społecznych umiejętności użytkowników końcowych z podatnych grup społecznych, w celu doskonalenia kompetencji tworzenia narracji i pisania scenariuszy, przeszkolenia w zakresie oprogramowania, jakie jest używane podczas warsztatów DigEm, a także w celu praktycznego doświadczenia procedur, którymi będą się posługiwać w przyszłości jako trenerzy w  trakcie szkoleń dla użytkowników końcowych.

Uczestnicy pod dobrą opieką czwórki trenerów zapoznali się z metodologią, technikami, narzędziami i materiałami edukacyjnymi zawartymi w przewodniku metodologicznym, który został opracowany. Zastosowane podejście jest empiryczne. Oznacza to, że uczestnicy doświadczają metody DigEm, a nie są tylko biernymi świadkami prezentacji. Wykorzystując twórcze techniki używane przez środki masowego przekazu, takie jak tworzenie scenariuszy opartych na osobistych doświadczeniach, teatr, zdjęcia, muzyka, klipy video oraz narracja. Każdy z uczestników stworzył dwuminutową historię cyfrową, która została zamieszczona na oficjalnej stronie projektu (www.digem.eu). Powyższe metody mogą być używane z różnymi grupami docelowymi, a jednocześnie w szerokim zakresie programów edukacyjnych w zależności od kontroli wykorzystywania narzędzi badawczych przez trenera.

DigEm jest innowacyjnym projektem cyfrowego wzmocnienia, który używa kreatywnego podejścia do nauczania umiejętności komputerowych i dostarcza skutecznego dostępu dla osób wolno uczących się lub niepewnych w kontakcie z nowymi technologiami. DigEm rozwija umiejętności komunikacji z użyciem kreatywnych narzędzi/mediów technicznych, skoncentrowanie się na życiu konkretnych ludzi, poprzez przedstawianie historii, zdjęcia, muzykę, video i narrację. Projekt jest koordynowany przez DIMITRA ITD z udziałem partnerskich organizacji z ośmiu krajów europejskich: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski, Litwy, Czech, Cypru i Grecji.

 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać kontaktując się z DIMITRA I.T.D, Pani Vaso Anastasopoulou, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,  tel.: 0030 2410554026, www.dimitra.gr

Szkolenie dla trenerów z metodologii DigEm w Larisie 19 – 20 kwietnia 2011

Warsztaty dla trenerów odbyły się z powodzeniem we wtorek 19 i środę 20 kwietnia 2011 i zostały zorganizowane przez DIMITRA ITD w Larisie w ramach innowacyjnego europejskiego programu „Digem – Cyfrowe Wzmocnienie” koordynowanego przez DIMITRA I.T.D.

Dokładniej, w czasie seminarium szkoleniowego w Larisie odbyło się szkolenie dla trenerów z użycia metodologii DigEm w celu tworzenia cyfrowych historii. 11 uczestników zostało wybranych ze względu na ich dostęp do grup docelowych programu, mianowicie osób nie posiadających kwalifikacji lub posiadających je w niewielkim stopniu, grup społecznie wykluczonych, osób starszych, kobiet po 45 r. ż., mniejszości etnicznych, w celu zmotywowania ich do podnoszenia swoich kwalifikacji. Uczestnicy pod dobrą opieką trenerów Evi Papatheodorou i Nikosa Mandrekasa zapoznali się z metodologią, technikami, narzędziami i materiałami edukacyjnymi zawartymi w przewodniku metodologicznym, który został opracowany. Zastosowane podejście jest empiryczne. Oznacza to, że uczestnicy doświadczają metody DigEm, a nie są tylko biernymi świadkami prezentacji. Wykorzystując twórcze techniki używane przez środki masowego przekazu, takie jak tworzenie scenariuszy opartych na osobistych doświadczeniach, teatr, zdjęcia, muzyka, klipy video oraz narracja. Każdy z uczestników stworzył dwuminutową historię cyfrową, która została zamieszczona na oficjalnej stronie projektu (www.digem.eu). Powyższe metody mogą być używane z różnymi grupami docelowymi, a jednocześnie w szerokim zakresie programów edukacyjnych w zależności od kontroli wykorzystywania narzędzi badawczych przez trenera.

Warto wspomnieć, że w ciągu kolejnych miesięcy podobne seminarium szkoleniowe, skierowane do użytkowników końcowych pochodzących z grup o mniejszych szansach, zostanie zorganizowane w Grecji.

DigEm jest innowacyjnym projektem cyfrowego wzmocnienia, który używa kreatywnego podejścia do nauczania umiejętności komputerowych i dostarcza skutecznego dostępu dla osób wolno uczących się lub niepewnych w kontakcie z nowymi technologiami. DigEm rozwija umiejętności komunikacji z użyciem kreatywnych narzędzi/mediów technicznych, skoncentrowanie się na życiu konkretnych ludzi, poprzez przedstawianie historii, zdjęcia, muzykę, video i narrację. Projekt jest koordynowany przez DIMITRA ITD z udziałem partnerskich organizacji z ośmiu krajów europejskich: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski, Litwy, Czech, Cypru i Grecji.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać kontaktując się z DIMITRA I.T.D, Pani Vaso Anastasopoulou, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   ,  tel.: 0030 2410554026, www.dimitra.gr

Szkolenie z metodologii DigEm dla trenerów prowadzących warsztaty odbyło się w Londynie

Szkolenie DigEm dla trenerów prowadzących warsztaty odbyło się w 21 (poniedziałek) i 22 (wtorek) lutego 2011 roku. Gospodarzem była firma DIGITALES, a samo szkolenie odbywało się w nowoczesnym budynku Goldsmith University w Londynie, przy udziale partnerów (programu) z Grecji, Hiszpanii, Cypru, Czech, Polski, Litwy oraz Anglii. Były to już czwarte warsztaty dla trenerów z cyklu nowatorskiego europejskiego programu „DigEm – Digital Empowerment, który jest koordynowany przez DIMITRA I.T.D. Uściślając, kursy w Londynie dotyczyły sposobu tworzenia cyfrowych filmików. Uczestnicy kursu zapoznali się z metodologią, technikami, narzędziami oraz materiałami edukacyjnymi, jak na przykład przewodnikiem metodologicznym, który był tworzony od momentu wdrożenia projektu aż po dzień dzisiejszy. Wykorzystywane podejście jest oparte na praktyce. Oznacza to, że uczestnicy dzięki otrzymywanym od trenerów wskazówkom, wykorzystują w praktyce metody opracowane przez DigEm, zamiast biernie oglądać prezentacje. Wykorzystywanie kreatywnych technik używanych przez Mass Media, takich jak tworzenie historyjek bazujących na przeżyciach życiowych, teatrze, fotografii, muzyce, filmach, w których twórca pełni rolę narratora. Każdy z uczestników stworzył dwuminutowe filmiki, które zostały zamieszczone na oficjalnej stronie projektu (www.digem.eu). Wyżej wspomniana metodologia może być użyteczna w przypadku różnych grup i jednocześnie wykorzystywana w wielu programach edukacyjnych, w zależności od stopnia opanowania narzędzi metodologicznych przez trenera. Warto wspomnieć, że w przeciągu następnych trzech miesięcy podobny kurs będzie organizowany w Grecji, także dla użytkowników końcowych pochodzących z grup o różnym stopniu wykluczenia społecznego. Projekt kierowany jest do osób posiadających niskie kwalifikacje zawodowe, grup osób społecznie wykluczonych, osób starszych, kobiet powyżej 45 roku życia oraz mniejszości narodowych w celu zmotywowania ich do podnoszenia swoich kwalifikacji. DigEm to innowacyjny program wdrażania metod cyfrowych, który używa kreatywnego podejścia do nauczania umiejętności ICT oraz zapewnienia efektywnej nauki dla osób wolno uczących się oraz niekorzystających, na co dzień,  z nowych technologii. DigEm rozwija umiejętności komunikacyjne uczestników poprzez użycie odpowiednich narzędzi, bądź technik, skupiając się na życiu prywatnym uczestnika, poprzez wykorzystanie fotografii, muzyki, filmików oraz samej narracji. Celem DigEm’u jest szkolenie trenerów wywodzących się z organizacji pozarządowych powiązanych z grupami docelowymi, w celu umożliwienia dostępu szerszej liczbie użytkowników końcowych. Organizacje pozarządowe/ zrzeszenia zazwyczaj współpracują z więcej niż z jedną grupą docelową. Projekt jest koordynowany przez DIMITRA I.T.D., a uczestniczy w nim osiem organizacji partnerskich z siedmiu europejskich krajów, tj. z: Anglii, Hiszpanii, Polski, Litwy, Czech, Cypru oraz Grecji. W celu uzyskania dalszych informacji, proszę kontaktować się z DIMITRA I.T.D., z Panią Vaso Anastasopoulou, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Tel.: 0030 2410554026, www.dimitra.gr.

Szkolenie dla trenerów projektu DigEm w Ostrawie, Czechy

W ramach działań projektu DigEm „Cyfrowe Wzmocnienie” w dniach 9 – 10 października 2010 r. odbyło się dwu dniowe szkolenie dla trenerów. Miało ono miejsce w Ostrawie i było zorganizowane przez partnera z Czech: ATHENA - Stowarzyszenie dla Edukacji i Rozwoju Kobiet. Szkolenie trwało 14 godzin i uczestniczyło w nim czterech (4) trenerów i jedenastu (11) uczestników, głównie z Czech, ale także z Polski (trzy osoby) i ze Słowacji (jedna osoba).

Celem warsztatów była prezentacja metod komputerowego i społeczne wzmocnienia poprzez tworzenie cyfrowych historii oraz zapoznanie uczestników z metodami i technikami rozwijanymi w ramach projektu DigEm, w celu przygotowania ich do późniejszej realizacji, jako trenerzy, szkoleń dla użytkowników końcowych. Wewnętrzna ocena pokazała, że uczestnicy byli bardzo zadowoleni z warsztatów i zgodni, że ich kreatywność została sprowokowana, dla niektórych w sposób zaskakujący. Większość deklarowała, że będzie korzystać z metod DigEm w życiu osobistym i zawodowym.

Drugie szkolenie dla trenerów DigEm odbyło się z sukcesem w Polsce

W dniach 13 – 14 maja 2010 r. w Warszawie zostało z powodzeniem zrealizowane drugie szkolenie dla trenerów w ramach europejskiego projektu DigEm. Szkolenie odbyło się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i zostało przeprowadzone przez polskiego partnera projektu Centrum Edukacji Multimedialnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW). W działaniach uczestniczyło dwanaście (12) osób: czterech (4) trenerów i ośmiu (8) uczestników. Zarówno trenerzy jak i uczestnicy pochodzili ze wszystkich krajów biorących udział w projekcie: z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Litwy, Czech, Polski, Cypru i Grecji.

Głównym celem warsztatów było przedstawienie metodologii rozwijania cyfrowych i społecznych umiejętności poprzez tworzenie historii cyfrowych. Uczestnicy zapoznali się z metodami, technikami i zarządzaniem szkoleniem, a ostatecznie, każdy z nich stworzył własną historię cyfrową. W niedalekiej przyszłości uczestnicy zostaną poproszeni, jako trenerzy, o wdrażanie metodologię DigEm podczas szkoleń przeznaczonych dla użytkowników końcowych. Z tego względu, tak ważne jest, aby sami doświadczyli tego procesu i zapoznali się z wymogami szkolenia.

Ponadto, jednym z głównych celów szkoleń dla trenerów w tej fazie projektu DigEm było kreowanie owocnej interaktywnej wymiany informacji z uczestnikami, którzy ze względu na swoje doświadczenia w szkoleniu wrażliwych społecznie grup mogli określić możliwości dalszego rozwoju i udoskonalania metodologii DigEm.

Pod koniec warsztatów powszechne było przekonanie, że cele szkolenia dla trenerów wyszły poza wstępne oczekiwania. Uczestnicy byli również w pełni usatysfakcjonowani z praktycznego zastosowania metodologii DigEm. Interaktywny dialog poszedł o krok dalej: wykorzystując osobiste doświadczenia z pracy z wrażliwymi społecznie grupami, uczestnicy sugerowali sposoby skutecznego dostosowania metodologii do potrzeb różnych grup docelowych, w zależności od specyfiki każdej z nich.

Następne szkolenie dla trenerów będzie miało miejsce w Ostrawie, Czechy w dniach 9 – 10 października 2010 r. Aby dowiedzieć się więcej, a także obejrzeć cyfrowe historie ze szkolenia w Warszawie, proszę odwiedzić oficjalną stronę projektu: www.digem.eu

Strona 3 z 4

Joomlart