Promocja Imprezy i Konferencje

Imprezy i Konferencje

Digem zaprezentowany na konferencji Tuning into Diversity 2010

Digem został zaprezentowany na konferencji Tuning into Diversity 2010 odnośnie kwestii współpracy  mediów i społeczeństwa obywatelskiego na rzecz uczynienia mediów bardziej zróżnicowanymi. Konferencja ta odbyła się w Budapeszcie, 25 i 26 lutego 2010. Dołączyło do niej około 200 uczestników z 14 krajów Unii Europejskiej, którzy spotkali się w Millenaris Center, w samym sercu Budapesztu.

 Sprawienie, by media były bardziej różnorodne i prawdziwie odzwierciedlały wielokulturowe „społeczeństwo europejskie” leży w gestii  zarówno mediów jak i organizacji reprezentujących obywateli krajów trzeciego świata żyjących w Europie. Aby osiągnąć tę zmianę, oba te podmioty powinny uczestniczyć w konstruktywnym dialogu, aby wspierać proces interkulturalizacji mediów.  Jak dziennikarze i profesjonaliści pracujący w środowisku medialnym mogą równolegle rozwijać współpracę, aby zróżnicować media? Jakie narzędzia i metody powinny być użyte by doprowadzić do tej zmiany? Co to znaczy pracować na szczeblu wspólnotowym i lokalnym i co można zmienić na poziomie narodowym i europejskim?

Odpowiadając na te oraz inne pytania, konferencja Tuning into Diversity 2010, zaoferowała dziennikarzom i innym osobom medialnym, reprezentantom imigrantów i organizacji mniejszościowych oraz badaczom zależności między mediami a różnorodnością, wyjątkową okazję do spotkania i wymiany myśli oraz doświadczeń.


Projekt Digem zaprezentowany na sympozjum e-STAS

Projekt Digem został zaprezentowany na sympozjum e-STAS w Maladze w Hiszpanii, podczas nieformalnych spotkań uczestników”, dzięki zaproszeniu otrzymanemu od pracowników  Fundacji Cibervoluntarios.
e-STAS to sympozjum  na temat wykorzystania technologii dla akcji społecznych i wychowania obywatelskiego. Miało uzupełniać i kontynuować aktywności Fundacji Cibervoluntarios podjęte na Szczycie Ziemi o Społeczeństwie Informacyjnym (2003-2005), z których jedna zasadnicza kwestia wymaga podkreślenia: praca na rzecz promocji społecznego i cyfrowego włączenia jest kwestią międzynarodową i wymagającą powszechnego partnerstwa.

   

 

Strona 3 z 3

Joomlart