Promocja Spotkania

Spotkania

Drugie spotkanie DigEm

Drugie spotkanie DigEm odbedzie się 30 i 31 marca 2010 roku w Santander, Hiszpania. Pierwszy dzień zostanie poświęcony na szkolenie trenerów Digital Story przeprowadzonych według metodologii DigEm a dzień drugi będzie omówieniem postępów projektu oraz określeniem następnych kroków.
 

Spotkanie otwierające DigEm

Spotkanie odbyło się 30 listopada i 1 grudnia 2009 roku w Larissa, Grecja. Uczestnicy prezentowali cele projektu DigEm, metodologię oraz plan działania w projekcie, zawartość platformy, sieci komunikacji miedzy partnerami oraz ISO i LAN jakości projektu.

Strona 2 z 2

Joomlart