Promocja Wiadomości Ostatnie spotkanie Komitetu Kierowniczego DigEm w Atenach

Ostatnie spotkanie Komitetu Kierowniczego DigEm w Atenach

W piątek 27 kwietnia 2012 r. partnerzy projektu DigEm spotkają sie w Atenach, w obiektach koordynatora projektu DIMITRA ITD, na ostatnie zebranie oraz ocenę trzech latach wspólnej, twórczej pracy.

Uczestnicy spotkania omowią krajowe pokazy oraz działania upowszechniające projekt w każdym z krajów partnerstwa, zbiorą i sfinalizują rezultaty projektu oraz będą dyskutować nad podtrzymaniem projektu DigEm po jego oficjalnym zakończeniu.

Spotkanie zacznie sie o godzinie 9:00 i będzie trwać do godziny 17:00. Po spotkaniu partnerzy spotkają się na uroczystej kolacji w restauracji z tradycyjną grecką kuchnią.

Ostatnie spotkanie Komitetu Kierowniczego DigEm połączone jest z wydarzeniem zamykającym projekt – prezentacją rezultatów i produktów DigEm – które będzie mieć miejsce w trakcie IV Konferencji “Hellenic Adult Education Association” (HAEA) zatytułowanej “Dobre Praktyki w Edukacji Dorosłych”, w której będą uczestniczyć partnerzy z Anglii, Hiszpanii, Czech, Litwy, Cypru i Grecji.

Joomlart