Promocja Artykuły Pokaz DigEm zorganizowany w Wilnie

Pokaz DigEm zorganizowany w Wilnie

16 marca 2012 r. litewski partner projektu DigEm zorganizował pokaz filmów.

Prawie 30 osób uczestniczyło w pokazie. Wydarzenie koncentrowało się zarówno na partnerach projektu, użytkownikach końcowych i trenerach, jak również na reprezentantach agencji wdrażających i uczestnikach, którzy nie byli wcześniej włączeni w projekt. Erika Daniene z SEDC podsumowała kluczowe momenty projektu DigEm i dostarczyła informacji oraz przykładów tego, co zostało osiągnięte w celu ułatwienia wymiany pomysłów, najlepszych praktyk i metod. Wszyscy uczestnicy postrzegali narzędzie tworzenia cyfrowych historii, które zostało opracowane w ramach projektu jako przydatne i skuteczne.

Trenerzy projektu wypowiadali się na temat niektórych zapadających w pamięć aspektów szkoleń dla użytkowników końcowych oraz pracy nad metodologią.

Wybrane cyfrowe historie utworzone przez litewskich i zagranicznych uczestników zostały wyświetlone, umożliwiając dyskusję nad konkretnymi przykladami i pomysłami.

Ponieważ grupą docelową na Litwie były bezrobotne kobiety – została przeprowadzona krótka debata na temat równych szans, praw płci i roli kobiet na Litwie i w innych krajach.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i lampką wina.

Poniżej znajdują się niektóre zdjęcia ze spotkania:

 

 

Joomlart