Promocja Wiadomości Pierwsze szkolenie dla trenerów w ramach projektu DigEm w Santander, Hiszpania

Pierwsze szkolenie dla trenerów w ramach projektu DigEm w Santander, Hiszpania

Pierwsze szkolenie dla trenerów w ramach europejskiego projektu DigEm miało miejsce w Santander, Hiszpania w dniu 30 marca 2010 r. i zostało zorganizowane przez hiszpańskiego partnera – organizację DOCUMENTA. W szkoleniu wzięło udział dwunastu (12) uczestników ze wszystkich organizacji partnerskich w ramach projektu DigEm, koordynowanego przez DIMITRA ITD. Były tam osoby z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski, Czech, Litwy, Cypru i Grecji.

Głównym celem szkolenia było przedstawienie uczestnikom metodologii kreowania osobistych historii cyfrowych, nauki wykorzystywania wybranych metod i technik do budowania dobrej atmosfery w grupie, poznania technik rozwijających komunikatywność, umiejętności narracyjne i piśmiennicze oraz używania urządzeń technologicznych i oprogramowania niezbędnego do realizacji szkoleń DigEm.

Uczestnicy podążali za opracowaną do tej pory metodologią i uczestniczyli w głębokiej interaktywnej debacie, w trakcie której dzielono się doświadczeniami edukacyjnymi, dobrymi praktykami i sugestiami na temat rozwoju i udoskonalania materiałów edukacyjnych i procedur, ale również wyposażenia technicznego, oprogramowania i harmonogramu szkoleń. Następne dwu dniowe szkolenie dla trenerów będzie miało miejsce w Warszawie, Polska w dniach 13 – 14 maja 2010 r.

Joomlart