Promocja Wiadomości Duże zainteresowanie projektem DigEm na międzynarodowej konferencji w Salonikach (Grecja)

Duże zainteresowanie projektem DigEm na międzynarodowej konferencji w Salonikach (Grecja)

W dniach 24 – 26 czerwca 2011 r. w Salonikach na Uniwersytecie Macedońskim odbyła się międzynarodowa konferencja pod tytułem „Edukacja i społeczna integracja wrażliwych społecznie grup”. Konferencja została zorganizowana przez KETHEA (Centrum Terapii dla Uzależnionych Jednostek), Uniwersytet Macedoński (Departament Edukacji i Polityki Społecznej) oraz Uniwersytet Kalifornijski (Zakład Psychiatrii Uniwersytetu w San Diego) we współpracy z Pracownią Społecznych i Politycznych Instytucji (Departament Socjologii Uniwersytetu Egejskiego), Hellenistycznym Towarzystwem Edukacyjnym, Bałkańskim Towarzystwem Pedagogii i Edukacji oraz z Interdyscyplinarną Siecią dla Specjalnej i Międzykulturowej Edukacji (INCLUDE)

Ze względu na wysoki prestiż i znaczenie naukowe osób, które zorganizowały tą międzynarodową konferencję oraz będące na czasie zainteresowanie dotyczące związku pomiędzy kształceniem ustawicznym a integracją wrażliwych społecznie grup, konferencja zgromadziła bardzo wielu wykładowców i gości z większości instytucji naukowych Grecji, służb publicznych, organizacji pozarządowych, a także niezależnych badaczy, naukowców i trenerów. Liczny był udział gości z zagranicy i wiele sesji było prowadzonych w języku angielskim (uczestniczyli wykładowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego, Manchesteru, Londynu, Heidelberga, Monachium, a także goście z Indii, Australii, Nepalu, Tajlandii i Chin.)

W takim kontekście wybrano projekt DigEm, który został przedstawiony przez Panią Vaso Anastasopoulou z DIMITRA ITD organizacji koordynującej projekt. DigEm został przedstawiony zarówno poprzez praktyczne szkolenie jak i prezentację ustną.

Praktyczne szkolenie odbyło się w sobotę 24 czerwca i wzięli w nim udział nauczyciele i badacze nauk społecznych, członkowie organizacji pozarządowych i agencji zajmujących się wrażliwymi społecznie grupami. Uczestnicy okazali duże zainteresowanie dla innowacyjnie edukacyjnej dynamiki cyfrowych historii, która jest używana w metodzie DigEm. Ze względu na ograniczony czas realizacji szkolenia (trzy godziny), starano się możliwie jak najpełniej zaprezentować ideę projektu DigEm i zrobić pierwsze wstepne zapoznanie i przeprowadzić krótkie szkolenie z wykorzystaniem technik rozwoju umiejętności narracyjnych i pisania scenariuszy.

Uczestnicy obejrzeli cyfrowe historie, które powstały w ramach projektu DigEm (ze szkoleń dla trenerów i dla użytkowników końcowych) i podkreślali, że metodologia DigEm może być wykorzystywana zarówno do cyfrowego jak i społecznego równouprawnienia wrażliwych społecznie grup, z którymi pracują. Warto zauważyć, że jednym z głównych celów projektu DigEm jest szkolenie profesjonalistów i członków organizacji pozarządowych, którzy są aktywni w zakresie edukacji i integracji wrażliwych społecznie grup, w celu rozpowszechnienia metodologii do jak największej liczby użytkowników końcowych.

Prezentacja ustna:  W niedzielę 25 czerwca w sesji zatytułowanej „Metody i dobre praktyki” zostało przedstawione podejście metodologiczne projektu DigEm w sali wypełnionej wykładowcami, badaczami społecznymi, naukowcami, pracownikami socjalnymi, członkami organizacji pozarządowych, nauczycielami i trenerami. Dla wygody gości została użyta prezentacja power point w języku greckim przedstawiona przez Panią Vaso Anastasopoulou, która pokazała kilka przykładów historii cyfrowych stworzonych w czasie warsztatów DigEm. Zainteresowanie gości było duże, a po sesji wielu uczestników prosiło o dodatkowe informacje od Pani Anastasopoulou i brało broszury związane z projektem.

Tutaj znajduje się link do programu międzynarodowej konferencji (w języku angielskim).

Joomlart