Promocja Seminaria szkoleniowe Warsztaty historii cyfrowych w Schronisku dla Nieletnich Szukających Azylu w Oreokastro (Grecja)

Warsztaty historii cyfrowych w Schronisku dla Nieletnich Szukających Azylu w Oreokastro (Grecja)

Warsztaty historii cyfrowych dla użytkowników końcowych zostały przeprowadzone w dniach 12 – 14 lipca 2011 r. w Schronisku dla Nieletnich Szukających Azylu w Oreokastro na przedmieściach Salonik (Grecja) w ramach projektu DigEm koordynowanego przez DIMITRA ITD, z udziałem organizacji z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czech, Litwy, Polski, Cypru i Grecji.

Szkolenie trwało 18 godzin i było prowadzone przez trenera Aggeliki-Eleni Bizouni, eksperta IT Konstantinos Koutsonicolas oraz studentkę Penny Couloglou, która uczestniczyła jako wolontariuszka.

Początkowo w warsztatach uczestniczyło sześciu (6) niepełnoletnich chłopców z Afganistanu w przedziale wiekowym 16 –18 lat, ale ostatecznie tylko czterech (4) z nich stworzyło cyfrowe historie. Należy zaznaczyć, że osobom tej konkretnej grupy docelowej jest bardzo trudno zobowiązać się do udziału we wszystkich etapach szkolenia, ponieważ ich głównym celem, aby przebywać legalnie w Grecji, jest znalezienie pracy, nawet dorywczej. Z tego powodu dwóch z sześciu uczestników nie ukończyło wszystkich etapów szkolenia DigEm.

Językiem roboczym szkolenia był grecki. Mediator znający problematykę różnic międzykulturowych pomagał trenerom i uczestnikom w przypadku problemów ze specjalistycznym słownictwem. Uczestnicy mieli bardzo małą wiedzę dotyczącą obsługi komputera. Byli głównie samoukami, którzy przez krótki czas korzystali z urządzeń cyfrowych dostępnych w schronisku. Urządzenia udostępnione do przeprowadzenia szkolenia w schronisku nie były idealne. Warsztaty mogły się jednak odbyć ze względu na ocenę możliwości dostosowania oraz elastyczność metodologii DigEm w stosunku do różnych środowisk edukacyjnych i grup wywodzących się z różnych kultur.

Cyfrowe historie, które powstały w czasie szkolenia miały osobisty i oparty na doświadczeniach charakter i dotyczyły albo przeżyć z dzieciństwa w ojczystym kraju albo osobistych historii z ryzykownej odysei z Afganistanu do Grecji. Uczestnicy używali w sposób kreatywny materiałów znalezionych w internecie (copyright free), jako że nie mieli osobistych zdjęć czy innych materiałów audio-wizualnych. Wszystkie etapy szkolenia podobały się uczestnikom, zwłaszcza etap pisania scenariuszy i edycja cyfrowego filmu. Na koniec warsztatów poprosili trenerów o powtórzenie podobnego szkolenia, aby mogli spróbować trudniejszych i bardziej wymagających technik i poszerzyć nabyte umiejętności komputerowe. Cztery cyfrowe historie stworzone w trakcie szkolenia będą wkrótce dostępne na oficjalnej stronie projektu (www.digem.eu).

Joomlart