Projekt Partneři

Partneři

DIMITRA ITD - Žadatel a koordinátor
Adresa
: Palaiologou 19, 412 23, Larissa, GREECE
Tel. Number: +30 2410 554024, Fax: +30 2410-554028
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Web Site: http://www.dimitra.gr/
Kontaktní osoba: Petrou George
DIMITRA ITD je certifikovanou organizací odborného vzdělávání, která je aktivní v organizaci a implementaci programů v rámci ESF a dalších národních/mezinárodních aktivit už od roku 1989. DIMITRA proškolila a poskytla své služby více než 15.000 lidí. Poskytuje profesní vzdělávání pro nezaměstnané, sociálně citlivé skupiny, migranty apod. s cílem dosáhnout jejich úspěšné integrace na trh práce. DIMITRA má zkušenosti s vedením rozsáhlých partnerských projektů, jako např. EQUAL „CommediaNet“. Jako vedoucí tohoto projektu vyvinula mediální nástroje a inovativní vzdělávání pro ohrožené skupiny ve formální i neformální sféře. Projekt CommediaNet byl prezentován jako vítězný příběh EQUAL v roce 2008 na konferenci s názvem: „Vstříc nové budoucnosti: Evropský meeting na téma sociální inovace a mezinárodní spolupráce. ESF realizující Lisabonskou strategii“, která byla organizována Evropskou komisí, Generálním direktorátem zaměstnanosti.

ARSIS - National partner
Adresa: Ptolemaion 35, 546 30, Thessaloniki, GREECE
Tel.: +30 2310 526150, Fax: +30 2310 526150
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Web Site: http://www.arsis.gr/
Kontaktní osoba: Christi Deligiannidou
ARSIS – Asociace pro sociální podporu mladých lidí je nevládní organizací zaměřenou na sociální podporu mladých lidí a dalších společenských skupin, které mohou být ohroženy ve svých právech.Hlavním cílem společnosti ARSIS je prevence sociálního vyloučení mladých lidí a dalších ohrožených skupin, vývoj politik, chránících jejich práva, aktivní sociální podpora, podpora jejich společenského začlenění, poskytování informací o daných tématech. Zkušenosti společnosti ARSIS z relevantních projektů leží především v oblasti neformálního a informálního vzdělávání s využitím nových médií a technologií a experimentálního vzdělávání v Centrech mládeže, ve věznicích apod. Služby jsou dostupné také pro bezdomovce, imigranty a uprchlíky a Romy.

DOCUMENTA - Partner
Adresa: Avda. Pedro San Martin, 39007, Santander, SPAIN
Tel.: +34942763986, Fax: +0034942763978
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Web Site: http://www.documenta.es/
Kontaktní osoba: Gema Diaz Dominguez
Nezisková organizace působící v oblasti aplikovaného sociálního výzkumu, jejímž hlavním cílem je zavedení modelu udržitelného místního rozvoje v „Inteligentních regionů“. Podařilo se nám vybudovat desetičlenný permanentní tým zkušených profesionálů v různých oblastech, který kombinuje reflexi a aktivity ve čtyřech hlavních odvětvích: analýza regionů a strategické plánování; kompletní služby v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a poradenství; příprava a management evropských programů; aktivní účast na vývoji projektů spolupráce. Vývoj a realizace komplexních vzdělávacích služeb nám umožnily realizaci širokého spektra dalších aktivit – od analýzy vzdělávacích potřeb v regionech, sektorech a společnostech, přes výuku v prezenční i distanční formě pro zaměstnané i nezaměstnané a aplikaci inovativních vzdělávacích metodik, až po poskytování poradenských služeb a evaluaci různých aktivit, projektů a programů.

DIGITALES LTD - Partner
Adresa: Dpt of Media and Communications, Goldsmiths Uni of London, SE146NW, London, UK
Tel.: +447939 593194, Fax: +4479197616
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Web Site: http://www.digi-tales.org.uk/
Kontaktní osoba: Mark Dunford
Digitales je neziskovou organizací při Golfsmithsově univeritě v Londýně. Cílem společnosti je: (1) demonstrovat, že využívání kreativních mediálních uměleckých technik pomáhá ohroženým osobám bojovat se sociálním vyloučením tím, že je jim umožněno „být slyšet“, (b) umožnit lidem přístup ke kariéře v oblasti médií a kultury tím, že jim poskytuje školení a možnost práce s profesionály a (c) zapojit účastníky do styku s novými technologiemi učením v praxi. Digitales byl původně projektem v rámci projektu partnerství Equal „Začlenění prostřednictvím médií“ a stal se nezávislou společností po skončení tohoto programu. Digitales má zkušenosti s prací na mezinárodní úrovni s partnery z Řecka, Slovenska, Finska a Nizozemí.

EDITC - Partner
Adresa: IMVOU STREET 16, 1055, Nicosia, CYPRUS
Tel.: +35722466633, Fax: +35722436082
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Web Site: http://www.editc.com/
Kontaktní osoba: Maria Knais
EDITC byl založen v roce 1996 s cílem poskytovat kvalitní vzdělávání pro profesionály i jednotlivce. EDITC je nejstarším partnerem společnosti Microsoft v oblasti vzdělávání na Kypru, je akreditovaným centrem ECDL, partnerem COMPTIA a akreditovaným poskytovatelem certifikací VUE. V posledních pěti letech vyvinul oddělení pro vzdělávání v cizích jazycích a pro vzdělávání v oblasti měkkých dovedností. EDITC je odborníkem na vývoj kurikulí a vzdělávacích materiálů. Vyvinulo 40 kurikulí a kurzů, které jsou v současné době úspěšně realizovány ve třech největších městech na Kypru. EDITC poskytuje odborné poradenství klientům na několika e-learningových platformách. Během pěti posledních let se účastnil projektů EU (EQUAL) a spolufinancovaných projektů na podporu znevýhodněných skupin.

MULTIMEDIA EDUCATION CENTER AT WARSAW UNIV - SGGW - Partner
Adresa: NOWOURSYNOWSKA 166, 02-787, Barsaw , POLAND
Tel.: +48225935850, Fax: +48225934251
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Web Site: http://www.cem.sggw.pl/
Kontaktní osoba: Luisa Ochnio
MEC poskytuje vzdělávání v oblasti IT pro dospělé z různých regionů, postižených nezaměstnaností. Mezi další aktivity společnosti MEC patří: IT vzdělávání pro dospělé i mladé lidi; vývoj e-learningových modelů k vzdělávacím programům pro dospělé, vývoj standardů pro internetové kurzy, poskytování kurzů ECDL pro studenty a seniory, vzdělávání prostřednictvím video-konferencí, kurzy pro studenty univerzity středního věku při SGGW aj.

ATHENA - Association for Education and Development of Women - Partner
Adresa: PREMYSLOVCU 48, 709 00, Ostrava , CZECH REPUBLIC
Tel.: +420599529980, Fax: +420599529986
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Web Site: http://www.athena.euweb.cz/
Kontaktní osoba: Hana Danihelkova
ATHENA – Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen – je neziskovou organizací, jejíž aktivity jsou zaměřeny následující cílové skupiny:
1) ženy: podpora žen prostřednictvím různorodých aktivit (vzdělávání, mentoring, poradenství) a podpora rovných příležitostí žen a mužů.
2) Lidé z etnických minorit: kurzy a vedení pro lidi s rozdílným kulturním zázemím a pro jejich lektory a učitele.
3) Starší osoby (především ženy): kurzy sebeobrany pro starší ženy, podpora a vzdělávání pro vzdělavatele seniorů.
ATHENA je specialistou na vývoj interaktivních, uživatelsky příjemných e-learningových kurzů. ATHENA poskytuje poradenství všem výše uvedeným cílovým skupinám. Mimo to prodvádí aktivity jakými jsou průzkumy trhu, různé analýzy apod. ATHENA je členem regionální sítě organizací, poskytujících vzdělávání.

SOCIALINES IR EKONOMINES PLETROS CENTRAS - Partner
Adresa: J. Galvydzio str.3, LT-08236, Vilnius , LITHUANIA
Tel.: +37052745870, Fax: +37052784200
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Web Site: http://www.sepc.lt/
Kontaktní osoba: Galeckaite Simona
Social and Economic development Centre (SEDC) bylo založeno v roce 2002 jako nezisková organizace a jedno z vedoucích specializovaných center poskytujících konzultace a technickou pomoc pro společnosti v Litvě. Díky kontaktům a zkušenostem SEDC spolupracuje s veřejným sektorem, univerzitami a výzkumnými institucemi, stejně jako s širokou sítí neziskových organizací a místních asociací. SEDC se opírá o širokou základnu svých stálých i externích zaměstnanců a to v národním i evropském kontextu: v oblastech politik rozvoje regionů a strategického plánování, vzdělávání a využívání nových technologií, kulturní turistiky, projektového managementu, sociálního a ekonomického rozvoje, integrace sociálně vyloučených skupin prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
Joomlart