Publicita Události a konference Prezentace projektu DigEm v Malaze, Španělsko

Prezentace projektu DigEm v Malaze, Španělsko

Projekt DigEm byl prezentován v rámci konference „Pro evropské sociální občanství“, která se konala ve španělské Malaze ve dnech 7. – 9. května 2010 jako součást předsednictví Španělska 27 zemí. Evropské dny občanství 2010 „Pro evropské sociální občanství“ byly příležitostí k reflexi, navrhování závěrů a pro dialog mezi národními a evropskými institucemi, které zastupují miliony Evropanů, kteří se volně zapojují do společenství. Na konferenci byly distribuovány materiály projektu DigEm u zvláštního výstavního stánku. 

 

Joomlart