Projekto Tikslai

Tikslai

DigEm yra inovatyvus skaitmeninių gebėjimų ugdymo projektas, kuris naudoja kūrybingą požiūrį į pagrindinių informacinių ir komunikacinių įgūdžių ugdymą ir suteikia galimybę mokytis tiems, kurie jau yra atitrūkę nuo mokymo proceso, ar nepasitiki naujomis technologijomis. DigEm ugdo bendravimo įgūdžius naudodamas kūrybines priemones ir media priemones, orientuotas į pačių žmonių papasakotus išgyvenimus, taip pat nuotraukas, muziką, filmukus ir pasakojimus.
DigEm mokymo metodikoje mokiniui skiriamas pagrindinis dėmesys. Remiantis pačių dalyvių asmenine patirtimi jie skatinami sukurti 2 min. filmą apie savo gyvenimą, kuris bus publikuojamas internete. DigEm supažindina su pagrindinėmis informacinių ir komunikacinių technologijų suteikiamomis galimybėmis, pvz.: scenarijaus, blogų kūrimas teksto redagavimo programų pagalba, naudojimasis paveiksliukų redagavimo programine įranga, taip pat naudojimasis internetu (elektroninis paštas ir kitos paslaugos/mokymai, pomėgiai). Projekto tikslinės grupės: nekvalifikuoti ar menkai kvalifikuoti, vyresni žmonės, moterys virš 45, etninių mažumų grupės, socialiai atskirtos visuomenės grupės. Jos pasirinktos siekiant jas motyvuoti, padidinti įsidarbinimo galimybes.
DigEm siekia apmokyti lektorius iš NVO, kurios yra susijusios su tikslinėmis grupėmis. NVO/asociacijos paprastai dirba su daugiau nei viena grupe. Todėl metodologija ir lektorių vadovas yra priemonių/metodų, kuriuos kiekvienas lektorius/organizacija galėtų pritaikyti bei naudoti įvairioms grupėms ir situacijoms, rinkinys. DigEm eigoje taip pat yra suplanuoti ir galutinių vartotojų mokymai, norint išbandyti metodologijos rezultatus ir įtraukti pilotinių mokymų vertinimą į lektorių vadovą.
DigEm papildo elektroninio turinio platformos, kuria siekiama palengvinti darbą mokiniams (lektoriams, galutiniams vartotojams), parengimas. Platformoje bus demonstruojami galutinių vartotojų sukurti pasakojimai, kuriami socialiniai tinklai, kuriuose bus keičiamasi informacija. Šios priemonės padės įgalinti visus mokymų dalyvius ir skatins palaikyti ryšį tarp lektorių ir dalyvių bendruomenių. Projektą koordinuoja DIMITRA ITD su partneriais iš aštuonių Europos šalių: Anglijos, Ispanijos, Lenkijos, Lietuvos, Čekijos, Kipro ir Graikijos.
Joomlart