Projekt Cíle projektu

Cíle projektu

Digital Empowerment – DigEm (Digitální povzbuzení) je inovativní projekt, který využívá kreativní přístup k výuce základních IT dovedností a poskytuje osobám, stojícím mimo vzdělávací proces nebo mimo kontakt s informačními technologiemi, efektivní vstup do těchto oblastí. DigEm rozvíjí komunikační dovednosti s využitím kreativních nástrojů/mediálních technik, přičemž se zaměřuje na životy samotných účastníků prostřednictvím vyprávění příběhů s využitím fotografií, hudby, videa a povídání. DigEm staví účastníky do centra vzdělávacích metod a čerpá z jejich životních zkušeností – „Digitální přístup“ vede účastníky k tvorbě jejich vlastních dvouminutových videí o jejich životech, které jsou poté publikovány na internetu. DigEm jim zprostředkovává základní IT dovednosti, jako např. zpracován textu pro vytvoření skriptu, použití softwaru pro úpravu fotografií, použití internetu (e-mail a další služby).
Projekt se zaměřuje na osoby s nízkou kvalifikací, sociálně znevýhodněné skupiny, starší lidi, ženy ve věku nad 45 let, etnické minority aj. s cílem zvýšit jejich zaměstnatelnost.
Cílem projektu DigEm je proškolit lektory, především z neziskových organizací, které se zaměřují na podporu daných cílových skupin. Díky tomu bude moci být zapojeno více koncových uživatelů.
Neziskové organizace/společnosti obvykle pracují s více skupinami. Na základě tohoto principu je metodika a průvodce pro lektory sbírkou nástrojů/postupů, které si každý lektor/každá organizace může přizpůsobit podle svých potřeb vzhledem k různým situacím a cílovým skupinám.
Součástí projektu DigEm je i školení koncových uživatelů za účelem otestování metodiky a pilotního ověření průvodce pro lektory (a následné úpravy uvedených příkladů dobré/špatné praxe a jednotlivých technik výuky). DigEm je doplněn vývojem webové platformy, která bude sloužit jak lektorům, tak koncovým uživatelům. Platforma umožní publikaci produktů koncových uživatelů, tvorbu sociálních sítí a následnou výměnu informací, posílení všech účastníků vzdělávání a posílení propojení učení s komunitami uživatelů. Projekt je koordinován řeckou organizací DIMITRA ITD a účastní se jej partnerské organizace z osmi evropských zemí: Velké Británie, Španělska, Polska, Litvy, České republiky, Kypru a Řecka.
Joomlart