Home

Digital Empowerment – DigEm jest innowacyjnym, cyfrowo ulepszonym projektem, który używając nowatorskiego podejścia uczy podstawowych umiejętności ICT oraz zapewnia efektywną drogę uczenia się, szczególnie tym, którzy powoli przechodzą przez proces nauczania lub też nie mają zaufania do nowoczesnych technologii. 
Projekt jest koordynowany przez DIMITRA ITD. oraz  przez współuczestniczące organizacje partnerskie z ośmiu europejskich państw: Anglii, Hiszpanii, Polski, Litwy, Czech, Cypru i Grecji
Joomlart