Home
Digital Empowerment – DigEm
(Digitální povzbuzení) je inovativní projekt, který využívá kreativní přístup k výuce základních IT dovedností a poskytuje osobám, stojícím mimo vzdělávací proces nebo mimo kontakt s informačními technologiemi, efektivní vstup do těchto oblastí. .
Projekt je koordinován řeckou organizací DIMITRA ITD a účastní se jej partnerské organizace z osmi evropských zemí: Velké Británie, Španělska, Polska, Litvy, České republiky, Kypru a Řecka.
Joomlart