Promocja Spotkania Spotkanie otwierające DigEm

Spotkanie otwierające DigEm

Spotkanie odbyło się 30 listopada i 1 grudnia 2009 roku w Larissa, Grecja. Uczestnicy prezentowali cele projektu DigEm, metodologię oraz plan działania w projekcie, zawartość platformy, sieci komunikacji miedzy partnerami oraz ISO i LAN jakości projektu.
Joomlart